خدمات قابل ارائه
خدمات قابل ارائه به مردم در حوزه مديريت نوسازي و تحول اداري

عنوان خدمت


توضيحات


بررسي وتاييد پرونده هاي ارتقاء رتبه شغلي درسطح پايه وارشد


همكاراني كه سنوات آنها براساس تجربه در سطح پايه و ارشد و آموزشهاي گذرانده شده آنها براساس بخشنامه صادره از وزارت باشد بررسي مي شود و صورتجلسه شده و تاييد مي شود و به كارگزيني ارسال مي شود.


بررسي وتاييد پرونده هاي ارتقاء رتبه شغلي درسطح خبره وعالي وارسال آنهابه مركزتوسعه وزارت جهت تاييدنهايي


همكاراني كه سنوات آنها براساس تجربه شرايط ارتقاء خبره و عالي را دارا مي باشند كتبا" به افراد اعلام مي شود كه از طريق سامانه ارتقاء رتبه تكميل نموده و پس از بررسي و تاييد به وزارت خانه ارسال مي شود.


بررسي مستندات پرونده هاي رتبه شغلي درسطح عالي وسپس طرح دركميسيون تحول اداري دانشگاه


سنوات و تجربيات در رتبه عالي ابتداء به واحد تشكيلات ارسال و پس از بررسي كميسيون تحول اداري مطرح و پس از تاييد در سامانه ارتقاء تكميل نموده و از طريق سامانه به وزارت ارسال مي گردد .


انجام وتاييد پرونده هاي كميته اجرائي طرح طبقه بندي مشاغل (تغييرعناوين ودرج مدارك تحصيلي)


خلاصه پرونده هاي افرادي كه درج مدرك و يا تغيير پست دارند براساس شرايط طبقه بندي مشاغل بررسي و صورتجلسه مي شود و ارسال به كارگزيني


بررسي وتاييدپرونده هاي كميته اجرائي طرح طبقه بندي مشاغل (ارتقاء طبقات)


خلاصه پرونده هاي افرادي كه از طبقه استحقاقي برخوردار هستند را ابتداي هر سال بررسي شده و صورتجلسه شد و تاييد و ارسال به كارگزيني


برگزاري كميته اجرائي طرح طبقه بندي مشاغل در سال حداقل 8جلسه


تشكيل كميته هاي طرح طبقه بندي مشاغل براساس شرايط احراز – مدارك تحصيلي


پيگيري وتهيه بانك اطلاعاتي مديران باهمكاري نيروي انساني


از آن جايي كه وجود بانك اطلاعاتي مديران يكي از اقداماتي است كه در شاخصرعايت ضوابط انتخاب و انتصاب مديراندر محور برنامه مديريت سرمايه انساني ارزيابي عملكرد دانشگاهداراي امتيازمي باشد اين مورد با همكاري نيروي انساني پيگيري و تهيه شد . با تهيهاين بانك اطلاعاتي ، اطلاعات مربوط به سوابق شغلي ، خدمتي و .... افرادي كه دوره هاي مورد نياز جهت اخذ پست هاي مديريتي را گذرانده اند لحاظ شده و مي توان درانتصابات و تخصيص پست ها مورد استفاده قرار گيرد


پيگيري امور مربوط به ارزيابي عملكرد دانشگاه در شاخص هاي عمومي و اختصاصي


شاخص هاي ارزيابي عملكرد عمومي و اختصاصي دانشگاه تفكيك شده و به واحدهاي مختلف ارسال گرديده ، طي جلسه آموزشيبا عنوان " ارزيابي عملكرد و شاخص هاي مبتني بر اصلاح نظام اداري " كه با همكاري كارشناسان استانداري تشكيل شد مواردبراي مديران و همكاران حوزه هاي مختلف توضيح داده شد


پيگيري امور مربوط به جلسات كميسيون تحول اداري


پيگيري موارد مربوط به ارتقاءرتبه عالي افراد ( 13 مورد ) ، امتيازدهي شاخص هاي عمومي و اختصاصي ضوابط انتخاب و انتصاب مديران( 2 مورد )و ...انجام گرديده است


برگزاري دوره آموزشي شغلي، عمومي و بهبود مديريت


با توجه به نياز سنجي انجام شده در ابتداي سال كليه واحدها اقدام به برگزاري دوره هاي مصوب شغلي ، عمومي و بهبود مديريت مي نمايند .


تشكيل جلسه كميته اجرايي آموزش بصورت ماهيانه


كليه موارد آموزشي ( نامه هاي واصله از واحدها ، تاييد گواهينامه هاي آموزشي ، تاييد منابع دوره هاي آموزشي و تاييد دوره هاي آموزشي ابلاغي و موارد متفرقه ديگر ) در كميته اجرايي آموزش و توانمندسازي مطرح و تصويب مي شود


نظارت بر اجرا و برگزاري دوره هاي آموزشي حضوري و غير حضوري


كليه دوره هاي آموزشي مصوب توسط كارشناسان و رابطين آموزش هر حوزه مورد نظارت و ارزيابي قرارمي گيرد


برنامه ريزي جهت برگزاري دوره توجيهي بدو خدمت براي نيروهاي جديدالاستخدام (رسمي ، پيماني و قراردادي ) درهرسال حداقل يك نوبت


دوره توجيهي بدو خدمت هر ساله در شش ماهه اول يا دوم سال براي نيروهاي جديد الاستخدام ( رسمي ، پيماني و قراردادي ) و همكاراني كه موفق به شركت در دوره مذكور نشده و يا در دوره شركت و حد نصاب نمره را كسب ننموده اند برگزار مي گردد


تاریخ به روز رسانی:
1393/07/17
تعداد بازدید:
2650
امتیازدهی
میانگین امتیازها:3 تعداد کل امتیازها:4
مشاهده نظرات (تعداد نظرات 0)

ارسال نظرات
نام
آدرس پست الکترونیکی شما
شماره تلفن
توضیحات
خواندن کد امنیتی تغییر کد امنیتی
کد امنیت
كليه حقوق اين وب سايت متعلق به دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني بيرجند مي باشد.
Powered by DorsaPortal