از تا جستجو
گروه مرتب شود با به صورت
تعداد موارد یافت شده : 62    تعداد موارد یافت شده ی امروز: 0
ارزيابي پيمانكاران مجري عمليات اجرايي ساختمان اورژانس بيمارستان شهيد آتشدست نهبندان 1397/08/17 139
فروش 12 دستگاه خودروي سواري 1396/12/24 493
خريد دستگاههاي جذب اتميك- CBCT- TLC - HPLC - اسپكتروفتومتر 1396/12/16 108
ارائه خدمات مراقبتهاي بهياري بيمارستان امام رضا(ع) بيرجند 2- ارائه خدمات مراقبتهاي بهياري بيمارستان وليعصر بيرجند 3- ارائه خدمات مراقبتهاي بهياري بيمارستان قاين 4- خدمات آزمايشگاهي بيمارستان امام رضا(ع) بيرجند 5- ارائه خدمات تزريقات وپانسمان بيمارستان امام رضا(ع) بيرجند 6- واگذاري خدمات بهداشتي درماني دانشكده دندان پزشكي 7- واگذاري نقل وانتقال بيماران بيمارستان شهيد مصطفي خميني طبس 1396/12/09 156
مزايده عمومي واگذاري به اجاره مكان داروخانه هاي سرپايي بيمارستان شهداء قاين و شهيد آتشدست نهبندان 1396/12/05 103
فروش 80 تن آهن آلات مستعمل (حراج) 1396/12/02 110
خريد 3 دستگاه آسانسور تخت بر و نفر بر بيمارستان شهيد چمران فردوس 1396/11/24 118
1- واگذاري خدمات نظافتي و عمومي دانشگاه و واحدهاي تابعه شهر بيرجند 2- واگذاري خدمات عمومي و نظافتي شبكه هاي بهداشت ودرمان خوسف،سربيشه،نهبندان، زيركوه،قاينات،درميان 3- واگذاري خدمات عمومي و نظافتي شبكه هاي بهداشت ودرمان فردوس، سرايان، بشرويه،طبس 4- واگذاري خدمات نگهباني وسرايدار نگهبان واحدهاي تابعه دانشگاه 1396/11/17 200
1- خريد پرسي غذاي بيمارستان امام علي(ع) سرايان 2- خريد پرسي غذاي بيمارستان حضرت رسول(ص) فردوس 1396/11/16 126
1-خريد پرسي غذاي بيمارستان وليعصر(عج) بيرجند 2- خريد پرسي غذاي بيمارستان علي ابن ابيطالب(ع) سربيشه 3- خريد پرسي غذاي بيمارستان امام علي(ع) سرايان 1396/10/30 96
<<   <  1 2 3 4 5  ...  >   >>  
Powered by DorsaPortal