شماره مناقصه:
97-77 الي97-82
موضوع مناقصه:
مناقصه خدمات متصدي منشي گري بيمارستان هاي تابعه ، دستيار دندانپزشكي و واگذاري خدمات پژوهشي و تحقيقاتي
تاریخ بازگشایی پاکت ها:
1397/12/04
آخرین مهلت:
1397/12/04

 

آگهي مناقصات عمومي (يك مرحله اي)شماره ( 77 97 الي 82-97)

 

1)     دستگاه برگزار كننده مناقصه : دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني بيرجند

2)   موضوع مناقصات : 1- واگذاري خدمات منشي گري بيمارستانهاي امام رضا(ع)، وليعصر(عج) بيرجند، چمران فردوس و شفاء بشرويه 2- واگذاري خدمات دستياري دندانپزشك دانشكده دندانپزشكي 3 - واگذاري خدمات پژوهشي مركز تحقيقات

3)   شرايط شركت در مناقصه : كليه شركتهاي داراي مجوز و داراي صلاحيت از وزارت تعاون كار ورفاه اجتماعي وداراي صلاحيت ايمني

4)     مدت و محل انجام كار : ده ماه كامل شمسي- كلينيكهاي بيمارستان هاي فوق الذكر-  دانشكده دندانپزشكي مركز تحقيقات

5)     مدارك لازم جهت خريد اسناد مناقصه :

الف) واريز مبلغ 000/150ريال به شماره حساب 2178162198007 بانك ملي (سيبا) جهت شركت در هر يكي از مناقصات و ارائه فيش آن به انتشارات نسبت به خريد اسناد اقدام نمايند.

ب) دريافت رايگان اسناد از پايگاه ملي مناقصات به آدرس :  http://iets.mporg.ir  و يا http:mss.bums.ac.ir

6)     نوع و مبلغ تضمين شركت در مناقصه:

رديف

شماره مناقصه

موضوع مناقصه

مبلغ تضمين

نوع تضمين

1

77-97

واگذاري خدمات منشي گري كلينيك بيمارستان امام رضا(ع) بيرجند

139/600/000

ضمانتنامه معتبر بانكي يا واريز نقدي وجه به حساب شماره 2643856 بانك رفاه شعبه معلم بيرجند به نام سپرده جاري دانشگاه (شركت در مناقصه)

2

78-97

واگذاري خدمات منشي گري كلينيك بيمارستان وليعصر(عج) بيرجند

152/500/000

3

79-97

واگذاري خدمات منشي گري كلينيك بيمارستان شفاء بشرويه

46/900/000

4

80-97

واگذاري خدمات منشي گري كلينيك بيمارستان شهيد چمران فردوس

66/700/000

5

81-97

واگذاري خدمات دستياري دندانپزشك كلينيك حضرت ابوالفضل (ع)

104/200/000

6

82-97

واگذاري خدمات پژوهشي و تحقيقاتي مركز تحقيقات

104/200/000

 

 

 

7)     مهلت خريد اسناد : از تاريخ 97/11/21لغايت 97/11/24

8)     مهلت تحويل اسناد : تا ساعت 9صبح -مورخ 97/12/04

9)     محل تحويل اسناد : خراسان جنوبي دبيرخانه دانشگاه علوم پزشكي بيرجند تحويل و رسيد دريافت گردد.

10)     محل و تاريخ شروع فرآيند بازگشايي پاكات : سالن معاونت توسعه-مورخ 97/12/04-ساعت 10صبح

در ضمن هزينه چاپ و نشر آگهي بر عهده برنده (برندگان) مناقصه بوده و دانشگاه در رد يا قبول يك يا كليه پيشنهادات تابع آئين نامه مالي معاملاتي خويش مختار مي باشد.


 
 
فایل:
امتیازدهی
میانگین امتیازها:0 تعداد کل امتیازها:0
مشاهده نظرات (تعداد نظرات 0)

ارسال نظرات
نام
آدرس پست الکترونیکی شما
شماره تلفن
توضیحات
تغییر کد امنیتی
کد امنیت
كليه حقوق اين وب سايت متعلق به دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني بيرجند مي باشد.
Powered by DorsaPortal