شماره مناقصه:
30-40
موضوع مناقصه:
مشاركت در ارائه خدمات پيش بيمارستاني پايگاه هاي اورژانس 115 استان با بخش غير دولتي
تاریخ بازگشایی پاکت ها:
1396/07/23
آخرین مهلت:
1396/07/22

آگهي مناقصات عمومي (يك مرحله اي) شمارهاي (30-96) الي (40-96)

1)   دستگاه برگزار كننده مناقصه : دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني بيرجند

2)     موضوع مناقصات : مشاركت در ارائه خدمات پيش بيمارستاني پايگاه هاي اورژانس 115 استان با بخش غير دولتي به شرح جدول ذيل.

3)     شرايط شركت در مناقصات : كليه شركتهاي داراي مجوز از كميسيون ماده 20 دانشگاه وداراي گواهي صلاحيت ايمني

4)   مدت و محل انجام كار : يكسال شمسي از تاريخ عقد قرارداد

5)   مدارك لازم جهت خريد اسناد مناقصات :

الف) واريز مبلغ 000 150 ريال جهت خريد اسناد مناقصه ذيل به شماره حساب 2178162198007 بانك ملي (سيبا) و ارائه فيش آن به انتشارات نسبت به تهيه اسناد اقدام نمايند.

ب) دريافت رايگان اسناد از پايگاه ملي مناقصات به آدرس :  http://iets.mporg.ir

6) نوع و مبلغ تضمين شركت در مناقصه:

رديف

شماره مناقصه

شهرستان

تعداد پايگاه

مبلغ تضمين (ريال)

نوع تضمين

1

30-96

بيرجند

3

21/000/000

ضمانت نامه بانكي يا چك تضمين شده بانكي و يا واريز نقدي وجه به حساب شماره 2643856 بانك رفاه شعبه معلم بيرجند به نام سپرده جاري دانشگاه (شركت در مناقصه)

2

31-96

درميان

3

26/000/000

3

32-96

سربيشه

2

20/000/000

4

33-96

نهبندان

4

33/000/000

5

34-96

فردوس

1

13/500/000

6

35-96

بشرويه

2

17/500/000

7

36-96

سرايان

1

13/100/000

8

37-96

طبس

3

23/000/000

9

38-96

قاين

5

35/200/000

10

39-96

زيركوه

1

17/700/000

11

40-96

خوسف

1

8/500/000

7)    مهلت خريد اسناد : ازتاريخ 1396/07/03 لغايت 1396/07/10

8)    مهلت تحويل اسناد : 1396/07/22

9)    محل تحويل اسناد : خراسان جنوبي بيرجند خ. غفاري دبيرخانه سازمان مركزي دانشگاه تحويل و رسيد دريافت گردد.

10)محل و تاريخ فرآيندبازگشايي پاكتها : ساعت 9 صبح-مورخ 1396/07/23- سالن جلسات معاونت توسعه.

در ضمن هزينه چاپ و نشر آگهي بر عهده برنده (يابرندگان)مناقصه مي باشد. دانشگاه در رد يا قبول يك يا كليه پيشنهادات تابع آيين نامه مالي معاملاتي دانشگاه مختار خواهد بود.

توجه: جهت دريافت پيامكهاي مناقصات بهداشتي درماني دانشگاه مي توانيد عدد 20 را به شماره 3000484877 ارسال فرماييد.

روابط عمومي دانشگاه علوم پزشكي بيرجند

فایل:
امتیازدهی
میانگین امتیازها:2 تعداد کل امتیازها:1
مشاهده نظرات (تعداد نظرات 0)

ارسال نظرات
نام
آدرس پست الکترونیکی شما
شماره تلفن
توضیحات
تغییر کد امنیتی
کد امنیت
كليه حقوق اين وب سايت متعلق به دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني بيرجند مي باشد.
Powered by DorsaPortal